Muôn màu

Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi 2017

Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi 2017

03/07/2017

Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2017 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2017 tại TP. Quảng Ngãi và các huyện ven biển trong tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì.