Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - An Giang 2017

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - An Giang 2017

18/05/2017

Tối 17-5, tại Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam với sự tham gia của hàng chục nghìn du khách đã chính thức khai hội cho Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà chúa Xứ Núi Sam 2017.