Vietnam Airlines tăng tải phục vụ Tết Ất Mùi 2015

Vietnam Airlines tăng tải phục vụ Tết Ất Mùi 2015

14/10/2014

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ thực hiện thêm khoảng 1.200 chuyến bay tăng tải trên các đường bay có nhu cầu lớn về tải. Tổng số chuyến khai thác trong giai đoạn cao điểm Tết đạt gần 18.900 chuyến, tăng 12% so với thường lệ.