Chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Quảng Châu, Hà Nội - Thâm Quyến
Chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Quảng Châu, Hà Nội - Thâm Quyến
20/09/2018
Khai trương khách sạn thứ 50 của Mường Thanh đặt tại Sơn La
Khai trương khách sạn thứ 50 của Mường Thanh đặt tại Sơn La
20/09/2018
Vận hành trở lại nhiều đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Yên Viên - Hạ Long
Vận hành trở lại nhiều đoàn tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, Yên Viên - Hạ Long
03/09/2018