Việt Nam

Tô phở trong hầm tránh đạn

Tô phở trong hầm tránh đạn

17/11/2018

Vào cuối những năm 1960, ở đầu đường Khải Định của thị xã P. có một quán phở không gắn bảng hiệu...