Thế giới

Ngôi làng lạnh nhất thế giới

Ngôi làng lạnh nhất thế giới

19/01/2018

Chủ khách sạn tại Oymyakon cho biết dù nhiệt độ âm, du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn đổ xô tới đây, trong đó có người Việt.