Muôn màu

Thống nhất kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh

Thống nhất kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh

20/03/2018

Sáng ngày 9/3, đồng chí BTTU Nguyễn Đắc Vinh có cuộc làm việc với đoàn công tác Tổng Công Ty Cảng hàng không VN do ông Lê Mạnh Hùng - TGĐ dẫn đầu về một số nội dung liên quan điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Quảng Ninh phục dựng lễ tế và đàn Xã Tắc

Quảng Ninh phục dựng lễ tế và đàn Xã Tắc

20/03/2018

Trong 2 ngày 16, 17/3, Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2018 sẽ được phục dựng lại lễ tế và đàn Xã Tắc nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị LS, VH truyền thống của lễ tế đàn Xã Tắc và DTLS VH đền Xã Tắc.