Đầu năm 2017 Hà Nội sẽ ban hành bộ Quy tắc ứng xử

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho biết, đầu năm 2017 sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Hà Nội, bộ quy tắc ứng xử, du lịch Hà Nội
Văn hóa nơi công cộng (Ảnh minh họa)

Hai bộ Quy tắc ứng xử này được xây dựng nhằm từng bước hình thành những chuẩn mực đạo đức nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; định hướng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các chuẩn mực trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội hướng đến một thành phố thanh lịch, văn minh và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ông Tô Văn Động cho biết, Bộ Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội sẽ được ban hành trước, sau đó mới đến bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Bởi theo ông, những người đảng viên, cán bộ của Hà Nội phải là những người đi đầu, thực hiện nghiêm túc các quy tắc này, tạo ra một làn sóng tốt, có sức ảnh hưởng tới người dân, từ đó mới tạo được phong trào trong toàn dân thực hiện ứng xử theo nội dung bộ Quy tắc.


Theo vietnamtourism


 
Đánh giá bài viết: