28 đại sứ tranh tài để được khám phá Sơn Đoòng

28 đại sứ tranh tài để được khám phá Sơn Đoòng

14/12/2015

Các đại sứ ở Việt Nam như Mỹ, Canada, Thụy Điển... sẽ trải qua một lớp huấn luyện nhằm đảm bảo sức khỏe và các kỹ năng cho cuộc tranh tài để được chinh phục hang Sơn Đoòng vào đầu năm 2016.