Cây đa tán rộng như khu rừng

Cây đa tán rộng như khu rừng

05/03/2020

Thimmamma Marrimanu được kỷ lục Guinness công nhận cây đa có tán lớn nhất thế giới, với diện tích bao phủ gần 20.000 m2.