Nha Trang – Thành phố... ốc

Nha Trang – Thành phố... ốc

13/08/2014

Nếu ai đó đặc biệt mê các món ốc, thì nên một lần đến Nha Trang. Có thể, thành phố biển này không phải là nơi có nhiều quán ốc nhất, nhưng nó nhất định là nơi có nhiều thể loại ốc nhất.