Thổ dân Australia dọa cấm du khách tới tham quan

Thổ dân Australia dọa cấm du khách tới tham quan

03/11/2016

Đồng sở hữu núi đá Uluru (Australia), nhưng lại không được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch khiến các thổ dân ở đây đe dọa cấm du khách đến thăm di sản thiên nhiên này.