Măng riềng - món lạ Mường Lay

Măng riềng - món lạ Mường Lay

12/05/2015

Tôi rời Mường Lay với dư âm thanh mát của món măng riềng lạ lẫm. Một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp rằng món ăn tối qua có phải từ những khóm dong riềng trổ cây non vào mùa măng?