Những cách cầu may của người Nhật

Những cách cầu may của người Nhật

15/04/2015

Búp bê Daruma thường không có mắt. Người mua sẽ vẽ một mắt cho búp bê và ước một điều ước. Khi điều ước trở thành sự thật, bạn hãy vẽ nốt con mắt còn lại.