Việt Nam quảng bá du lịch tại Nội Mông Cổ - Trung Quốc

Việt Nam quảng bá du lịch tại Nội Mông Cổ - Trung Quốc

26/12/2016

Triển khai Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2016, ngày 19/12/2016, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Chương trình roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Hô Hoà, thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).