Vạn Lý Trường Thành sắp biến mất khỏi trái đất?

Vạn Lý Trường Thành sắp biến mất khỏi trái đất?

01/07/2015

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 30% Vạn Lý Trường Thành – Di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã biến mất theo thời gian do các điều kiện tự nhiên bất lợi cũng như là do người dân quanh đó ăn cắp gạch xây nhà.