Trung Quốc: Cứ bật nhạc là bị phạt

Trung Quốc: Cứ bật nhạc là bị phạt

28/10/2015

Tại Lệ Giang, chính quyền đưa ra quy định các tiệm ăn, nhà dân không được bật nhạc vào ban ngày và sau 23h30, các hàng băng đĩa, nhạc cụ phải dùng tai nghe để phục vụ khách hàng.