36 giờ ăn, chơi ở Dubai

36 giờ ăn, chơi ở Dubai

31/03/2015

Dubai đã vươn thành một đô thị đa chủng tộc, nơi các công dân toàn cầu mua sắm, tham quan phòng tranh, thưởng thức ẩm thực trong các nhà hàng từ bình dân tới cao cấp.