Hai tiếp viên ngất khi đang bay

Hai tiếp viên ngất khi đang bay

30/10/2019

Hai tiếp viên bị ngất và 5 hành khách bị cay mắt do dung dịch tẩy rửa bị tràn ra sàn cabin trong chuyến bay từ Anh đến Mỹ.