Rộn ràng những lễ hội sôi động diễn ra trong tháng 12

Rộn ràng những lễ hội sôi động diễn ra trong tháng 12

29/11/2014

Lễ hội là hoạt động thể hiện rõ nhất những nét văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của từng quốc gia, dân tộc. Trên thế giới lễ hội được tổ chức quanh năm với nhiều phong cách đa dạng, độc đáo.