Ngôi làng 'đi dễ khó về'

Ngôi làng 'đi dễ khó về'

15/11/2019

Ẩn mình trong dãy núi Caucasus là Dargavs, ngôi làng mà người dân tin rằng đã vào thì không thể quay ra.