Changi đứng đầu top 10 sân bay thế giới 2015

Changi đứng đầu top 10 sân bay thế giới 2015

14/03/2015

Đây là lần thứ ba liên tiếp, sân bay hàng đầu của Singapore nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất từ độc giả cùng các chuyên gia khi đánh giá về chất lượng phục vụ và cơ sở hạ tầng.