Chiều đông thanh bình bên bờ sông Đáy

Chiều đông thanh bình bên bờ sông Đáy

02/01/2016

Du khách muốn trốn tránh sự đông đúc của người, xe ở trung tâm Hà Nội có thể dành thời gian lặng mình ngắm cảnh chiều đông yên ả bên làng mạc, ruộng đồng cạnh sông Đáy.