Những con người linh thiêng của Varanasi

Mời các bạn cùng xem qua bộ ảnh "Những con người linh thiêng của Varanasi" của nhiếp ảnh gia Joel L.

Joey L là một nhiếp ảnh gia người Canada hiện đang sống tại Brooklyn, New York. Những bộ ảnh của anh tập trung khai thác về các nền văn hóa, phong tục tập quán đang có nguy cơ biến mất cũng như đời sống phong phú của mỗi dân tộc trên khắp thế giới.

Varanasi là một trong những thành phố bên bờ sông Hằng lâu đời nhất trên thế giới tại Ấn Độ, theo ước tính thì người ta đã sống ở Varanasi từ khoảng 3.000 năm trước hoặc có thể lâu hơn nữa. Đây là một trung tâm Hindu giáo đầy linh thiêng như Jerusalem đối với Thiên Chúa giáo hay Mecca của người theo đạo Hồi.

 

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ

nhiếp ảnh gia Joey L, nhiếp ảnh gia Canada, con người Varasani, thiên chúa giáo, đạo Hồi, sông Hằng Ấn Độ, du lịch Ấn Độ


    Theo Vmcdaily


     
    Đánh giá bài viết: